TALOUSARVIOALOITE 1/2014 vp

TAA 1/2014 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n viranomaistoimintaan

Eduskunnalle

Niin Pirkanmaan maakunnalle kuin koko maalle on tärkeää valtion rahoituksen osoittaminen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivalle eläinkokeita korvaavalle kansalliselle vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:lle. Keskus kehittää ja validoi ihmisperäiseen solu- ja kudosviljelyyn perustuvia testimenetelmiä, joilla voidaan täydentää tai korvata eläinkokeita joko viranomaistutkimuksissa tai perustutkimuksessa. FICAM toimii vaihtoehtomenetelmien asiantuntijakeskuksena Suomessa, ja sen johtaja toimii Suomen yhteyshenkilönä Euroopan unionissa. FICAM toimii Suomessa EU-lainsäädännön ja kansallisen koe-eläinlain mukaisena virallisena validointi- ja referenssilaboratoriona.

Euroopassa FICAM:n kaltaisia tutkimuskeskuksia on ollut Saksassa, Itävallassa, Belgiassa ja EU-komission keskus ECVAM sekä kuluvana vuonna Ruotsiin perustettu keskus. Monet kosmetiikkayritykset ja lääke- ja kemianteollisuuden yritykset ovat lähteneet myös mukaan vaihtoehtomenetelmätutkimuksiin. Vaihtoehtomenetelmäkeskuksella on tarve 650 000 euron lisärahoitukseen maa- ja metsätalousministeriön pääluokasta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.01.22 lisäyksenä 650 000 euroa eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n viranomaistoiminnan rahoitukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​