TALOUSARVIOALOITE 100/2013 vp

TAA 100/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen liikennejärjestelyjen parantamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä

Eduskunnalle

Lähellä Evijärven keskustaajamaa oleva kantateiden 63 ja 68 risteys on osoittautunut erittäin vilkkaaksi, kolariherkäksi ja vaaralliseksi.

Tässä risteyksessä on 1.1.2006—30.5.2011 poliisin tilaston mukaan tapahtunut 13 liikenneonnettomuutta. Poliisi on tilastoinut vain ne onnettomuudet joista on tehty paikkatutkinta. Lisäksi on useita sellaisia onnettomuuksia, joista ei paikkatutkintaa ole tehty ollenkaan. Näissä tapauksissa kolariosapuolet ovat sopineet asian keskenään.

Risteäviä teitä liikennöidään todella vilkkaasti. Kantatiellä 68 kulkee lisäksi erittäin paljon raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, joilla kuljetetaan polttoturvetta ja puutavaraa Pietarsaaren lämpölaitokselle ja puunjalostustehtaille. Risteyksen tuntumassa on myös vilkas huoltoasema.

Kyseisen risteyksen liikennetiheys ja useat liikenneonnettomuudet huomioiden tulisi risteyksen liikennejärjestelyjä parantaa ja parannustyöt aloittaa ensi tilassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamisen aloittamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps

​​​​