TALOUSARVIOALOITE 102/2010 vp

TAA 102/2010 vp - Sinikka Hurskainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Karjalan radan Luumäki—Imatra-rataosuuden parantamiseen ja kaksoisraiteen rakentamiseen

Eduskunnalle

Karjalan radan Luumäki—Imatra-rataosuus on osa liikenne- ja viestintäministeriön suunniteltua runkorataverkkoa ja yleiseurooppalaista TEN (Trans-European Network)-verkkoa.

Luumäki—Imatra on tärkeä rataosuus Kaakkois-Suomen ja muun Suomen välisessä tavara- ja henkilöliikenteessä sekä itäisen Suomenlahden satamiin suuntautuville vientikuljetuksille. Venäjällä on suunnitelmissa rakentaa uusi ratayhteys välille Pietari—Svetogorsk—Imatra, mikä lisäisi erittäin voimakkaasti tavaraliikenteen kuljetuksia myös Suomen puolella. Tavaraliikenteen kasvua Venäjältä Suomeen on odotettavissa edelleen tulevaisuudessa.

Taloustilanteen kohentuessa autokuljetukset Suomen kautta Venäjälle ja siten autorekkojen määrä Etelä- ja Kaakkois-Suomen teillä kasvaa jälleen lähitulevaisuudessa. Ehdottoman tärkeää olisi saada nämä kuljetukset raiteille, pois maanteiltä. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäki—Imatra-rataosuudelle olisi olennainen osa tätä ratkaisua.

Tavoitteena on oltava myös rautatierajanylityksen muuttaminen kansainväliseksi ja ympärivuorokautiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 180 000 000 euroa Luumäki—Imatra-rataosuuden parantamiseen ja kaksoisraiteen rakentamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Sinikka Hurskainen /sd

​​​​