TALOUSARVIOALOITE 1021/2010 vp

TAA 1021/2010 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Piehingin Ylipääntien varrelle Raahessa

Eduskunnalle

Vilkasliikenteiselle, kapealle ja mutkaiselle Piehingin Ylipääntielle pitää rakentaa kevyen liikenteen väylä noin viiden kilometrin matkalle, jotta tiellä voi kulkea turvallisesti. Tiellä on runsaasti raskasta liikennettä vilkkaan yritystoiminnan vuoksi. Ylipääntien varrella sijaitsee muun muassa maansiirtoyritys sekä saha. Mursketta, soraa ja puutavaraa kuljetetaan päivittäin. Myös Laivakankaan kultakaivosyrityksen toimipiste sijaitsee Ylipääntien perällä.

Koska Ylipääntien kautta kuljetaan myös Piehingin metsästysmajalle, on tie varsin vilkasliikenteinen etenkin hirvenmetsästyksen ja jäniksenpyynnin aikaan. Toki tietä käyttävät alueen asukkaat ja muut kuntalaisetkin. Marjastus-, kalastus- ja sienestysmaille ajellaan usein Ylipääntietä pitkin.

Lapsiperheitä asuu paljon Piehingin Ylipääntien varrella, eivätkä lapset voi pyöräillä tai kävellä kouluun, vaikka koulumatka jäisi alle kolmen kilometrin. Jokaiselle Ylipääntien varren alaluokkalaiselle on järjestetty kuljetus koulutien vaarallisuuden vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Piehingin Ylipääntien perusparantamisen jatkamiseen Raahessa.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Unto Valpas /vas

​​​​