TALOUSARVIOALOITE 103/2014 vp

TAA 103/2014 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen

Eduskunnalle

Uudellamaalla on lukuisia alueita, joiden kunnostaminen olisi erittäin kiireellistä asukkaiden viihtyvyyden ja asuinympäristön parantamisen kannalta. Useiden pääkaupunkiseudun lähiöiden kerrostalot ovat tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että niiden pikaiseen peruskorjaamiseen tarvitaan yhteiskunnan tukea ja edullisia lainoja.

Kuntotutkimukset ovat osoittaneet, että lähiöiden julkisivujen elinkaari on enää 5—10 vuotta, ellei niiden elinkaarta pidennetä korjaustöillä. Pelkästään kunnollisilla julkisivukorjaamisilla pystyttäisiin talojen energiankulutusta pudottamaan 40 prosentilla. Lähiöiden peruskorjaaminen ei rajoitu ainoastaan teknisiin kysymyksiin, sosiaalinen näkökulma on myös erittäin tärkeä. Hallitus ei tätä ajattelutapaa tue, vaan pitää lähiöissä asuvia ihmisiä vähemmän tärkeinä. Erityisesti on huomioitava, että esitetty määrärahan lisäys tukisi rakennusteollisuuden elvytystä ja edistäisi työllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  35.20.55 ja osoittaa momentille 1 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Johanna Jurva /ps
  • Laila Koskela /ps

​​​​