TALOUSARVIOALOITE 104/2014 vp

TAA 104/2014 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Uudellamaalla

Eduskunnalle

Päivittäiset työmatkat pääkaupunkiseudulle sen ympäryskunnista ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Työmatkailun kasvun keskeisimpiä syitä ovat maankäytön lisääntyminen erityisesti pääkaupunkiseudun reunaosissa ja ulkopuolella, työpaikkakeskittymien sijoittuminen sekä taloudellisen kehityksen aiheuttama henkilöautoistuminen. Työmatkailun lisääntymisen vuoksi varsinkin säteittäiset pääväylät ruuhkautuvat helposti. Joukkoliikennetarjonta ei ole kasvanut tarpeen mukaisella tavalla.

Liityntäpysäköinnillä pyritään lieventämään ruuhkautumista ja sen aiheuttamia haittoja ohjaamalla autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi. Liityntäpysäköinti on viime aikoina noussut tärkeäksi tekijäksi liikennejärjestelmäsuunnittelussa, sillä se vähentää henkilöautoilua ja on myös yksi keino joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden parantamisessa.

Vuonna 2011 Aalto-yliopistossa valmistuneen tutkimuksen mukaan Helsingin seudulla on tällä hetkellä noin 9 000 henkilöautojen ja noin 11 500 polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Liityntäpysäköinnin kysynnän oletetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Liityntäpysäköintipaikkojen toteutusohjelmassa esitetään lisättäväksi Helsingin seudulla vuosina 2011—2020 noin 9 000 henkilöautojen ja noin 14 000 polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Lisäpaikat sijoittuvat pääosin uusien raideliikenteen käytävien varrelle.

Helsingin seudun liityntäpysäköintijärjestelmän keskeisimpiä ongelmia ovat pysäköintipaikkojen riittämättömyys, seudullisen kehittämisen ja yhteistyön puute, paikoin heikko laatutaso sekä tilanpuute keskeisten asemien seuduilla. Nykyisten pysäköintialueiden käyttöasteiden ollessa korkeat on perusteltua lisätä liityntäpysäköintipaikkojen määrää. Esimerkiksi Keravalla ja Järvenpäässä ei ole riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja rautatieasemien läheisyydessä. Jos paikkoja olisi enemmän, myös liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen käyttö olisi suositumpaa. Tämä vähentäisi ruuhkautumista ja olisi myös ekologisesti hyvä ratkaisu.

Liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen riippuu olennaisesti saatavilla olevasta rahoituksesta. Valtion keskeinen rooli kustannuksiin osallistumisessa helpottaisi liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamista, sillä silloin minkään kunnan osuus ei olisi kohtuuttoman suuri. Valtiolta tarvitaan siis taloudellista sitoutumista liityntäpysäköinnin järjestämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Uudellamaalla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Arja Juvonen /ps
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Jussi Niinistö /ps

​​​​