TALOUSARVIOALOITE 105/2013 vp

TAA 105/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään

Eduskunnalle

Vimpelin kirkonkylää sivuaa kantatie 68. Kantatien poikki kulkevat niin sanotussa Männikön-risteyksessä Koskelantie ja Lakaniementie (7421) ja niin sanotussa Ventilän-risteyksessä Patruunantie ja Isokankaantie (750).

Risteysten väli on 965 metriä ja risteysten välissä, aivan kantatie 68:n vieressä on Vimpelin keskustan ala-aste. Alueella on nopeusrajoitus 60 km/h—80 km/h. Alempi rajoitus on voimassa koulujen kevät- ja syyslukukausien aikana ja ylempi rajoitus on voimassa koulujen kesäloman aikaan.

Poliisi on valvonut ajonopeuksia alueella ja joutunut kirjoittamaan rangaistusvaatimuksia ja rikesakkomääräyksiä.

Ajonopeudet pysyvät maltillisina vain sen aikaa kun poliisi on valvomassa. Kun poliisipartio poistuu alueelta, kohoavat ajonopeudet jälleen huomattavasti yli sallitun. Molemmissa risteyksissä on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia, eikä uhreiltakaan ole aina vältytty.Tehokkain tapa alentaa risteysten välisiä ajonopeuksia ja vähentää liikenneonnettomuuksia on rakentaa kiertoliittymät Männikön- ja Ventilän-risteyksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps