TALOUSARVIOALOITE 105/2014 vp

TAA 105/2014 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tuusulan Koskenmäen kiertoliittymän parantamiseen

Eduskunnalle

Tuusulan kunta on monen muun kehyskunnan tapaan kantanut vastuuta Helsingin seudulle suuntautuneen muuttoliikkeen vastaanottamisesta. Tuusulan kunnan ja lähialueiden nopeasti kasvaneen asukasmäärän takia monet Tuusulan liikennejärjestelyt ovat jääneet alimitoitetuiksi. Liikenneväylien liian pieni välityskyky on ongelma eritoten liikenteen solmukohdissa. Erittäin vaikea Keski-Uudenmaan liikenteen solmukohta sijaitsee Tuusulan Koskenmäellä, jossa risteävät Helsingistä tuleva Hämeentie (kt 45), Nahkelantie ja Tuusulan keskustaan vievä Koskenmäentie. Paikalla sijaitsee kiertoliittymä, mutta yksikaistaisena se ei riitä purkamaan liikennepainetta.

Kiertoliittymä toteutettiin vuoden 2000 asuntomessuja silmälläpitäen. Tuolloin käydyissä kunnan ja tiehallinnon välisissä neuvotteluissa sovittiin, että toinen kaista rakennetaan vuonna 2002. Ei Uudenmaan tiepiiri eikä nykyinen ELY-keskus ole kuitenkaan toteuttanut hanketta.

Risteyksen liikennemäärät ovat jo kauan edellyttäneet turvallisempaa ja tehokkaampaa ratkaisua. Liittymän liikennemäärät ovat viime vuosina vielä kasvaneet huomattavasti. Varsinkin ruuhka-aikoina liikennemäärät nousevat huomattavasti yli risteyksen välityskyvyn. Tämän vuoksi onnettomuusriski kasvaa erittäin suureksi ja liikenne ruuhkautuu pahasti. Onnettomuusriskin pienentämiseksi ja pitenevien ruuhkien hallituksi purkamiseksi kiertoliittymä on levennettävä kaksikaistaiseksi ja muutoinkin tehtävä alueella liikenteen sujumisen ja turvallisuuden takaavat järjestelyt.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tuusulan Koskenmäen kiertoliittymän parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Arja Juvonen /ps
  • Kari Uotila /vas
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Jussi Niinistö /ps

​​​​