TALOUSARVIOALOITE 1058/2010 vp

TAA 1058/2010 vp - Erkki Virtanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen ostoihin

Eduskunnalle

Lentoliikenteessä Varkauden ja Savonlinnan kentät ovat syksyyn 2010 ulottuvan sopimuksen piirissä. Lappeenranta on joutunut järjestämään itse lentoliikenteensä. Sopimuspohjainen lentoliikenne edellyttää kilpailutusta, mikä vie kokemusten mukaan runsaasti aikaa. Sopimuspohjainen malli ja sen rahoitus on sopimuskumppaneina oleville kaupungeille taloudellisesti raskas nykyisessä taloustilanteessa. Varkauden ja Savonlinnan sopimusten jatkamiseen on valmistauduttava hyvissä ajoin. Myös Lappeenrannan kentän pääsy vastaavaan valtion tukitoiminnan piiriin on tehtävä mahdolliseksi. Sopimuksessa kustannusten jakoa tulee samalla muuttaa kaupunkien kustannusten pienentämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin sekä lentoliikenteen palvelujen ostoon.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Erkki Virtanen /vas
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Elsi Katainen /kesk

​​​​