TALOUSARVIOALOITE 106/2013 vp

TAA 106/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ns. Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi Lapualla

Eduskunnalle

Valtatiellä 19 sijaitseva ns. Koveron risteys Lapualla on osoittautunut erittäin kolariherkäksi ja vaaralliseksi. Tästä risteyksestä lähtee Huhtalantie kaupungin keskustaan ja Vasunmäentie Kuortaneen suuntaan. Risteyksen alueella sijaitsee myös vilkas, 24 tuntia vuorokaudessa avoinna oleva huoltoasema. Liikenteellisesti risteys on valtatien suunnassa ja poikittaissuunnassa liikennetiheydeltään vilkas. Vaaratilanteita aiheuttaa erityisesti rekka- ja säiliöautojen sekä linja-autojen usein tapahtuva kääntyminen kaupunkiin ja huoltoasemalle sekä sieltä takaisin valtatien liikenteen joukkoon.

Koveron risteyksen eritasoliittymän suunnitelmat ovat valmiit ja risteyksen rakennustöiden alkamisajankohtaa on jostain syystä siirretty tulevaisuuteen. Ottaen huomioon kyseisen risteyksen vaarallisuuden ja valtatien 19 vilkkaan liikenteen tulisi eritasoliittymän rakentaminen käynnistää pian.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Lapualla sijaitsevan ns. Koveron risteystä koskevan eritasoliittymähankkeen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps