TALOUSARVIOALOITE 106/2014 vp

TAA 106/2014 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen metropolialueen joukkoliikenteen ja meluntorjunnan teemahankkeiden toteutukseen

Eduskunnalle

Metropolialueen väestön ja liikennemäärien voimakas kasvu edellyttää tasokorotusta perustienpidon momentille, jotta voidaan jatkaa jo PLJ 2002 -aiesopimuksessa kiireellisinä pidettyjä pääkaupunkiseudun teemahankkeita. Teemahankkeista pitää pikaisesti saattaa loppuun vuonna 2007 aloitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikenne -teemahanke sekä vielä aloittamatta oleva tieliikenteen meluntorjunta -hanke.

Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöalttius heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä koko pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Joukkoliikenteen teemahankkeessa rakennetaan joukkoliikennekaistoja ja liittymäohituksia, parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä liittymien ramppeja ja rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja melunsuojausta. Koko teemahankkeen aiempi hinta-arvio, 38 miljoonaa euroa, on kustannustason nousun myötä tällä hetkellä n. 50 miljoonaa euroa. Joukkoliikenne-teema on rahoitettu aiempina vuosina hyvin pienellä summalla, ja koko hanke pitäisi toteuttaa.

Tieliikenteen meluntorjunta metropolialueella on yhä kiireellisempää vilkkaan asuntorakentamisen ja liikennemäärien kasvun myötä. Melua voidaan torjua ja sen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle lieventää tehokkaasti rakenteellisilla meluesteillä. Meluntorjunta-teemaa ei ole tehty vielä lainkaan. Teemahanke sisältää 57 yleisten teiden meluntorjuntakohdetta pääkaupunkiseudulla. Koko teemahankkeen hinta on 23 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan jatkettavalle teemahankkelle "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä" sekä aloitettavalle teemahankkeelle "Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla".

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Arja Juvonen /ps
  • Kari Uotila /vas
  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​