TALOUSARVIOALOITE 107/2010 vp

TAA 107/2010 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Varallisuusveron palauttaminen vuoden 2011 alusta

Eduskunnalle

Tämä tuloesitys liittyy varallisuusveron palauttamiseen liittyvän lakiehdotuksemme tuomaan verotulon lisäykseen.

Varallisuusveron verokanta oli 0,9 prosenttia vuodesta 1989 vuoteen 2005. Varallisuusveroa määrättiin vuodelta 2003 vajaalle 40 000 verovelvolliselle vajaat 120 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alusta lukien verokanta alennettiin 0,8 prosenttiin. Samassa yhteydessä varallisuusverotusta lievennettiin siten, että varallisuusverosta vähennettiin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta, pääomatuloksi katsottavasta osingosta menevä tulovero. Muutos lievensi sellaisten varallisuusveroa maksavien verotusta, joiden pääomatuloksi katsottavien osinkotulojen yhteismäärä ylitti 90 000 euroa.

Varallisuusveron poistamisesta hyötyivät lähinnä Suomen hyvätuloisimmat ja varakkaimmat ihmiset — noin 30 000 henkilöä.

Valtion vuoden 2005 talousarvioesityksessä varallisuusveron tuotoksi arvioitiin 70 miljoonaa euroa. Varallisuusvero poistettiin vuoden 2006 alusta, jolloin valtio menetti varallisuusveron arvioidun tuoton 70 miljoonaa euroa. Vuosina 2006—2009 valtio on menettänyt varallisuusveron poiston vuoksi arviolta yli 600 miljoonaa euroa.

Suomessa on nyt ajauduttu taloustilanteeseen, joka edellyttää varallisuusveron palauttamista sekä veropohjan aukkojen tukkimista. Valtio joutuu ottamaan velkaa ensi vuonna lähes 13 miljardia euroa. Lisäksi valtion verotulot tulevat laskemaan huomattavasti huononevan työllisyystilanteen vuoksi, joten valtion mahdollisuus rahoittaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden ihmisten perusturvaa heikkenee. Samalla perusturvan varaan joutuneiden ihmisten määrä kasvaa. Varallisuusverotuloja tarvitaan kipeästi kaikkein heikompiosaisten ihmisten perusturvallisuuden parantamiseen.

Varallisuusverosta saatavat arviolta 150 miljoonan euron tuotot tulisi kohdistaa työttömyyden vuoksi tarvittavan perusturvan parantamiseen nostamalla ostovoimaa menettäneitä työmarkkina- ja toimeentulotukia talousarvioaloitteidemme mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon luvun  11.01 uudelle momentille 150 000 000 euroa varallisuusveron arvioituna tuottona.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​