TALOUSARVIOALOITE 107/2013 vp

TAA 107/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä

Eduskunnalle

Alajärven kaupungin keskustassa sijaitsevat monet vimpeliläisten tarvitsemat palvelut. PARAS-hankkeen seurauksena Vimpeli, Alajärvi ja Soini tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon alalla. Toiminta-alueen päivystävä terveyskeskus ja terveyskeskuksen vuodeosasto sijaitsevat Alajärvellä. Näiden palveluiden saatavuuden takaaminen edellyttää myös hyviä kulkuyhteyksiä alueen sisällä.

Monia Vimpelin kyliä Alajärven kaupungin keskustaan yhdistää Kaartusentie, joka on valtatien 16 ja tien 17692 välillä oleva tieosuus Alajärven kaupungissa. Tieosuus toimii monille vimpeliläisille suorimpana tienä Alajärvelle. Valitettavasti Kaartusentien noin 7,5 kilometrin pituudesta vain hieman yli kaksi kilometriä on päällystettyä tietä. Loput yli viisi kilometriä on sorapohjaista, huonokuntoista tietä. Kun alueen kuntien yhteisten palveluiden tarjonta keskittyy monilta osin Alajärvelle, Kaartusentien liikennemäärä tulee kasvamaan. Näin ollen liikenneturvallisuuden ja tieosuuden liikennöitävyyden takaamiseksi Kaartusentien päällystämätön osuus tulisi ensi tilassa perusparantaa ja päällystää sekä jo päällystetyn osuuden pinta uusia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps