TALOUSARVIOALOITE 108/2013 vp

TAA 108/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Evijärvellä

Eduskunnalle

Evijärven kunnassa on 9 km pitkä, päällystämätön ja erityisesti kelirikkoaikaan erittäin huonokuntoinen Karvosen paikallistie. Tie yhdistää Vasikka-Ahon ja Sauna-Ahon kylät. Tien puolivälissä on Karvosen kylä. Kylässä on vireää yritystoimintaa, mm. 16 kuorma- ja 6 linja-autoa sekä neljä taksia sekä hautaustoimiston tarvitsema vainajien kuljetusauto. Kylässä on myös neljä suurta maatalousyhtymää, joiden raskaat koneet kuormittavat huonokuntoista tietä.

Kuljetusyrittäjille on tärkeää, että heidän käyttämänsä ajoneuvot — linja-autot ja taksit — ovat siistit ja puhtaat kaikkina vuodenaikoina. Erittäin tärkeää on se että hautauksissa käytettävä vainajien kuljetusauto on puhdas kaikissa tilaisuuksissa.

Karvosen kylän asukkaat ovat tuskastuneet huonokuntoiseen kylätiehensä ja vaatineet tien korjausta jo vuosikausia, sillä hiekkapintaiselta tieltä on noin neljän kilometrin matka päällystetylle Vasikka-Ahontielle.

Kyläläiset ovat olleet jopa valmiita kustantamaan osan tien korjauskustannuksista. Osoituksena tästä tahtotilasta on se, että kyläläiset ovat olleet valmiita myös itse osallistumaan tien korjauskustannuksiin. Joitakin vuosia sitten kyläläisten keskuudessa kiersi lista, jonka allekirjoittanut sitoutui lahjoittamaan osuutensa — yksityinen henkilö 500 euroa ja yritys 1 000 euroa — tien korjauskustannuksiin.

Kyläläiset ovat laskettaneet tienrakentamiseen erikoistuneella henkilöllä tien korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Laskelmien mukaan tien perusparannus maksaa noin 125 000 euroa kilometriltä.

Laskelma sisältää parannettavalle osuudelle tierumpujen vaihdot, ojitukset, suodatinkankaat, murskeet ja päällystyksen. Suunnitelmassa on huomioitu myös kahden mäen leikkaus ja siitä aiheutuvat kustannukset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Evijärvellä olevan Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps