TALOUSARVIOALOITE 108/2014 vp

TAA 108/2014 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Etelä-Suomen vesistöt ja Itämeren suojelu vaativat voimakasta panostusta. Itämeren merkitys Etelä-Suomelle kulkuväylänä ja ympäristönsuojelukohteena on keskeinen. Venäjän raakaöljysatamat lisäävät olennaisesti öljyonnettomuusriskiä kapealla Suomenlahdella. Lisääntyvien öljy- ja kemikaalikuljetusten aiheuttamien riskien vähentäminen on edellytys onnettomuuksien ennaltaehkäisylle.

Merialueella ja sisävesissä on nähtävissä selviä merkkejä vesiemme jatkuvasta liiallisesta ravinnekuormituksesta. Näkyviä vaikutuksia ovat toistuvat leväkukinnat sekä rantojen ja pyydysten limoittuminen. Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan erityisesti hajakuormituksen selvää alentamista. Samalla kannattaa jatkaa pitkäjänteistä työtä yhdyskuntien ja teollisuuden kuormituksen vähentämiseksi. On löydettävä uusia keinoja rehevöitymisen estämiseksi ja ympäristötoimien vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kuormitettujen järvien ja jokien virkistyskäyttöarvo paranee vesistöjä kunnostamalla kuormituksen vähentämisen ohella. Valtion rahoitusta tulee lisätä vesiensuojelu- ja ympäristötyöhankkeisiin sekä maatalouden erityisympäristötukeen. Lisärahoitus helpottaisi osaltaan vesienhoitolain mukaisen vesienhoitosuunnitelman toimenpiteiden toimeenpanoa tällä valtakunnallisesti keskeisellä ongelma-alueella

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.22 lisäyksenä 500 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Arja Juvonen /ps
  • Kari Uotila /vas
  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​