TALOUSARVIOALOITE 109/2013 vp

TAA 109/2013 vp - Olli Immonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Taiteen ja kulttuurin avustuksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa 29 taiteen ja kulttuurin eräisiin avustuksiin kohdennettavan 1 160 000 euroa. Hallituksen esittämästä määrärahasta on kohtuullista leikata 633 000 euroa. Leikkauksista 500 000 euroa kohdistuisi rauhantyön edistämiseen tarkoitetuista määrärahoista ja Ihmisoikeusliitolta olisi kohtuullista leikata 80 000 euroa. Ihmisoikeusliitto on esimerkiksi kannattanut kulttuurisia erioikeuksia vaatimalla uskonnollisin perustein suoritettujen ympärileikkausten saamista julkisen terveydenhuollon piiriin.

Suomen Islamilaiselle Neuvostolle kohdennetuista määrärahoista olisi leikattava 53 000 euroa. Suomen Islamilainen Neuvosto on muun muassa kyseenalaistanut perustuslaissa turvatun sananvapauden esittämällä julkisuudessa näkemyksiä, joiden mukaan profeetta Muhammadia ei saisi arvostella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  29.80.50 633 000 euroa eräisiin avustuksiin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Olli Immonen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • James Hirvisaari /ps
  • Anne Louhelainen /ps