TALOUSARVIOALOITE 110/2013 vp

TAA 110/2013 vp - Ari Jalonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen

Eduskunnalle

Perusopetuslain (628/1998) 31 §:n mukaan vammaiselle ja muulle erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle on järjestettävä ne palvelut ja apuvälineet, jotka mahdollistavat hänen osallistumisensa opetukseen. Näihin palveluihin sisältyvät mm. avustajapalvelut.

Vuonna 2012 peruskoulun oppilaista 28 % tarvitsi tukea (ns. yleistä, tehostettua tai erityistä tukea) osallistuakseen opetukseen. Tehokkaampien tukitoimenpiteiden piirissä (ns. tehostettu ja erityinen tuki) oli 12,7 % peruskoulun oppilaista. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvoi edellisvuodesta ja on muutenkin kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana.

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu on lisännyt myös tarvetta avustajapalveluille. Koulunkäyntiavustajien määrästä ei ole virallisia suosituksia, ja lukumäärän tulisikin määräytyä oppilaiden tarpeiden perusteella (kun lain mukaan tukea tarvitsevalle se on järjestettävä). Vuonna 2012 tehostettua tukea saavista 45 %:lla (12 209 oppilaalla) oli avustaja- tai tulkitsemispalveluja, ja erityistä tukea saavista 55 %:lla (22 379 oppilaalla).

Kaiken kaikkiaan koulunkäyntiavustajia tai -ohjaajia oli yksi 71 oppilasta kohden vuonna 2011 — se merkitsee, että joka kolmannella luokalla on koulunkäyntiavustaja tai -ohjaaja (keskimääräinen luokkakoko oli 20 oppilasta v. 2010). Toisaalta on myös kouluja, joissa ei ole lainkaan tarjolla koulunkäyntiavustajan palveluita. Tällaisia kouluja oli maassamme keskimäärin 6 % vuonna 2011. (Opetushallituksen TedBM-kysely)

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 300 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Satakunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ari Jalonen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Kimmo Kivelä /ps