TALOUSARVIOALOITE 112/2014 vp

TAA 112/2014 vp - Anne Kalmari /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Äänekosken Mämmenkylän—Karvalahden—Liimattalan tien perusparantamiseen

Eduskunnalle

Äänekosken Mämmenkylän, Karvalahden ja Liimattalan väliselle tielle on olemassa perusparannussuunnitelma. Kyseinen suunnitelma kuuluu osana laajempaan tiesuunnitelmaan, jossa esitetään valtatiellä 4 olevien ohituskaistojen parantaminen ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Äänekoskelta Viitasaarelle asti.

Hanke käsittäisi valtatien 4 rinnakkaistiejärjestelyt ja siihen kuuluvan suorien liittymien poistamisen valtatieltä sekä kevyen liikenteen väylien rakentamisen alikulkukäytävineen.

Hankeosan pituus on noin 1,7 km (= väli Kevätlahdentie P16801 — Liimattalantie P16803). Hankkeen kustannusarvio tämänhetkisessä kustannustasossa on noin 0,9 miljoonaa euroa (maku-indeksi 113; 2010=100). Kustannusarvio perustuu vuonna 2007 laadittuun tiesuunnitelmaan, jossa hankeosat on eroteltu. Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja voimassa vuoden 2017 loppuun.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa Äänekosken Mämmenkylän—Karvalahden—Liimattalan tien perusparantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anne Kalmari /kesk

​​​​