TALOUSARVIOALOITE 113/2013 vp

TAA 113/2013 vp - Kalle Jokinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 Lahti—Kouvola, Lahden eteläisen kehätien ja Nostavan logistiikka-alueen edistämiseen

Eduskunnalle

Valtatie 12 on valtakunnallinen päätieyhteys Kouvolasta Lahden kautta Tampereelle ja edelleen Raumalle. Sillä on myös tärkeä merkitys Lahden, Hollolan ja Nastolan seudullisen liikenteen kannalta.

Nykyinen tie ei vastaa liikenneolosuhteiltaan päätieverkon tavoitteita Lahden keskustaa sivuavana väylänä. Liikenteestä aiheutuu haittoja alueen asutukselle ja tie ruuhkautuu ajoittain, mikä vaikeuttaa kuljetusten sujumista.

Erityisenä ongelmana ovat pohjavesiriskit, koska nykyinen tie kulkee monelta osin arvokkaiden pohjavesialueiden päältä.

Nykyinen linjaus vaikeuttaa myös Lahden asemanseudun kehittämistä. Nykytilanteen kuormittuneimpia verkonosia ovat valtatie 12 Lahden keskustan kohdalla, eteläinen katukehä, Lahden keskustaa syöttävät pääkadut sekä keskustan pääkadut.

Vt 12 on liikenteellisesti Lahden seudun vilkkain väylä. Mytäjäisten länsipuolella liikennemäärä on yli 40 000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärät valtatiellä 12 kasvavat nykytilanteeseen nähden 30—40 %.

Liikenteen kasvu kärjistää em. ongelmia edelleen, ellei eteläistä kehätietä rakenneta.

Lahden eteläinen kehätie on edellytys myös Lahden seudun merkittävimmän, yhdistettyjä kuljetuksia palvelevan Nostavan logistiikka-alueen käyttöönottoon. Eteläisen kehätien ja siihen tukeutuvan Nostavan liittymäalueen rakentamista aikaistamalla olisi mahdollista rakentaa alustavat yhteydet logistiikka-alueelle ennen koko kehätien valmistumista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 12 Lahti—Kouvola, Lahden eteläisen kehätien ja Nostavan logistiikka-alueen edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kalle Jokinen /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Mika Kari /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Timo Heinonen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juha Rehula /kesk