TALOUSARVIOALOITE 1132/2010 vp

TAA 1132/2010 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen avopalveluiden korvaamiseen 15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille

Eduskunnalle

Kaikki sotainvalidit ovat jo ikääntyneitä, ja heidän vaivansa saattavat olla hyvinkin moninaisia. Tämä vaikeuttaa heidän kotona asumistaan, myös lievävammaisten sotainvalidien kohdalla. Noin 80 % sotainvalideista asuu edelleen kotona. Valtaosa heistä toivoo voivansa jatkaa kotona asumista tarvittavien tuki- ja avopalveluiden turvin. Myös yhteiskunnan etu on tukea tätä sotainvalidien toivetta.

Sotilasvammalaissa on koti- ja avopalvelujen korvattavuuden rajaksi määritelty sotavammaan perustuva vähintään 20 prosentin haitta-aste. Haitta-asterajat eivät ole enää perusteltuja, ja ne tulisi poistaa. Tämä on toteutettavissa vaiheittain nopealla aikataululla sotainvalidien poistuman tuomilla säästöillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 11 300 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen budjettiperusteisesti 15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marko Asell /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd

​​​​