TALOUSARVIOALOITE 114/2014 vp

TAA 114/2014 vp - Anne Kalmari /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 13 parantamiseen välillä Huutomäki—Kyyjärvi

Eduskunnalle

Valtatie 13 on merkittävä pääväylä Suomessa. Valtatien 13 kehittämissuunnitelman laatiminen välillä Huutomäki—Kokkola on parhaillaan käynnissä. Huutomäki—Kyyjärvi-tieväli on mutkainen, mäkinen ja kapea, ja esim. rekkojen ohittaminen on hankalaa ja vaarallista. Tämän vuoksi on vuonna 2009 myös kesäajan nopeusrajoitus laskettu 80 km:iin tunnissa.

Ohituskaista-, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyillä parannetaan pääteiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tieosuuden parantamisella tuetaan tieliikenteen turvallisuusohjelmassa esille nostettuja ongelma-alueita, pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentämistavoitetta, liikenneonnettomuuksien vakavuuden lieventämistä ja ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentämistä. Ongelmakohtien poistaminen parantaa valtakunnallisen ja alueen oman elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 13 parantamiseen välillä Huutomäki—Kyyjärvi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anne Kalmari /kesk

​​​​