TALOUSARVIOALOITE 115/2013 vp

TAA 115/2013 vp - Johanna Jurva /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen muistisairauspotilaiden omaishoitajien kouluttamiseen ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Eduskunnalle

Alzheimer- ja muiden muistisairauspotilaiden omaishoitajat tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä. Omaishoitajien tekemä työ on paitsi inhimillisin myös edullisin hoitomuoto yhteiskunnan kannalta, ja arvostusta omaisiaan hoitavia kohtaan on syytä lisätä konkreettisin teoin. Omasta läheisestä huolehtiminen sairauden vääjäämättä edetessä vaatii omaishoitajalta täyttä sitoutumista hoitotyöhön ja usein myös luopumista omasta vapaa-ajasta.

Suomessa on arviolta 130 000 muistisairasta, ja vuosittain noin 13 000 suomalaista sairastuu vaikeisiin muistisairauksiin. Sairaus näyttäytyy monin tavoin, ja tuttu läheinen ihminen saattaa sairauden myötä muuttua täysin luonteeltaan. Tämä käytöksen muutos läheisessä ja muut sairauden mukanaan tuomat haasteet usein yllättävät omaishoitajat. Olisikin todella tärkeää tarjota omaishoitajille koulutusta ja vertaistukea, joilla lisätään tietoisuutta sairaudesta ja muistisairauden arkeen mukanaan tuomista muutoksista. Näillä toimin edistetään myös omaishoitajien jaksamista raskaassa, mutta arvokkaassa toimessa muistisairaiden läheistensä kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa muistisairauspotilaiden omaishoitajien kouluttamiseen ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps