TALOUSARVIOALOITE 116/2013 vp

TAA 116/2013 vp - Johanna Jurva /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ennalta ehkäisevän lastensuojelun perhetyön ylläpitämiseen Vantaan neuvoloissa

Eduskunnalle

Neuvolat tavoittavat kaikki lapsiperheet, ja niissä perheen ongelmat on mahdollista havaita ajoissa. Vantaalla toteutetaan vuonna 2000 projektista alkunsa saanutta ja hyväksi havaittua toimintamallia, jossa yhdeksän perhetyöntekijää on sijoitettu neuvoloihin tekemään terveydenhoitajan parina perhetyötä ennalta ehkäisevänä matalan kynnyksen lastensuojelutyönä toistaiseksi.

Vanhemmuuden tukeminen ja avun saaminen samasta paikasta tuttujen henkilöiden tuella madaltaa kynnystä myöntää oma avuntarve ja vastaanottaa perheelle tarjottava varhainen tuki. Nämä ovat niitä matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä palveluita, joista on huutava pula. Valtionosuuksiin tulevan leikkauksen myötä ja säästöjä etsittäessä vain lakisääteiset palvelut ovat turvassa. On pelkona, että perhetyöntekijöiden tekemä perhetyö neuvoloissa lakisääteisiin velvoitteisiin kuulumattomana toimena lakkautetaan kunnan etsiessä säästöjä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa ennalta ehkäisevän lastensuojelun perhetyön ylläpitämiseen Vantaan neuvoloissa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps