TALOUSARVIOALOITE 118/2013 vp

TAA 118/2013 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhusten lyhytaikais- ja pitkäaikaishoivapaikkojen ylläpitämiseen pääkaupunkiseudulla

Eduskunnalle

Vanhukset joutuvat usein odottamaan kauan pääsyä sekä lyhytaikais- että pitkäaikaishoivapaik-kaan. Esimerkiksi Helsingissä kymmenet vanhukset ovat odottaneet yli kolme kuukautta pysyvää ympärivuorokautista hoivapaikkaa. Heinäkuussa 2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain mukaan pysyvää hoitopaikkaa tarvitsevalle vanhukselle paikka on löydyttävä kolmessa kuukaudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa vanhusten lyhytaikais- ja pitkäaikaishoivapaikkojen ylläpitämiseen pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps