TALOUSARVIOALOITE 119/2013 vp

TAA 119/2013 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen uuden lastensairaalan rakentamiseen

Eduskunnalle

Uuden lastensairaalan budjetiksi on arvioitu 160 miljoonaa euroa. Valtion osuus tästä on 40 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osuus 40 miljoonaa. Rakentamista varten perustettu säätiö rahoittaa sairaalaa 50 miljoonan velkarahalla, loput 30 miljoonaa on tarkoitus kerätä kansalaisilta. Keräysvaroja on koossa noin 4 miljoonaa euroa, joten arvioidusta budjetista puuttuu edelleen 26 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Arja Juvonen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps