TALOUSARVIOALOITE 119/2014 vp

TAA 119/2014 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan

Eduskunnalle

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rahoituksesta on vuoden 2015 valtion budjettiesityksessä leikattu kolmasosa. Rahoituksen taso on laskettu 3 miljoonan euron tasolta 2 miljoonaan euroon. Leikkauspäätöstä tehdään tilanteessa, jossa osaamiskeskukset ovat juuri toteuttaneet edellisen vuoden noin 15 % rahoitusleikkauksen ja sopeuttaneet lakisääteistä toimintaansa. Toiminnan rahoituksen leikkaaminen noin 40 prosentilla kahdessa vuodessa on käytännössä toiminnan alasajoa.

Osaamiskeskusten toimialueet muodostuvat 1—4 maakunnasta, ja ne kattavat kaikki Suomen kunnat. Uudellamaalla toimivat Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy sekä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca.

Pääkaupunkiseudun kunnat sopivat yhteiseksi teemaksi kaudelle 2014—2016 ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisun. Teemaan pureudutaan yliopisto-opetuksen, kehittämisen ja tutkimuksen keinoin asiakastyön kehittämisen yhteydessä.

Soccan toiminnassa on löydetty vaikuttavia keinoja parantaa lastensuojelua. Työskentelyyn kuuluvat yhteiset työpajat ja oppimisverkostotapaamiset. Sillä on ollut merkitystä lastensuojelun laadun parantamisessa ja parhaiden käytänteiden levittämisessä. Esimerkiksi lapsen kohtaamiseen ja kuulemiseen liittyviä työmenetelmiä ja välineitä on kehitelty eri projekteissa ja järjestöissä.

Vuonna 2014 perustettu GeroMetro on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen vanhustyön kehittämisrakenne. Tavoitteena on yhdistää vanhustyöhön erilaista sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista, kehittämistä ja tutkimusta. Ensimmäinen yhteinen kehittämisteema on muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tukeminen.

Soccan kotouttamistyön kehittämishankkeissa vuosina 2007—2010 kehitettiin sosiaalialalla pakolaisten kanssa tehtävää kotouttamistyötä. Helsingin maahanmuuttoyksikön, Espoon maahanmuuttajapalveluiden, Vantaan maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston ja Soccan yhteistyönä hankkeessa tuotettiin useita konkreettisia työvälineitä ja muita materiaaleja asiakkaan ja kotouttamistyön tueksi.

Talousarvioesityksessä on esitetty sellaista leikkausta osaamiskeskustoimintaan, että se toteutuessaan halvaannuttaa koko sosiaalialan kehittämistoiminnan. Sosiaalipalvelujen kehittäminen on keskeistä, kun halutaan parantaa kuntien sosiaalipalveluja, lisätä ennaltaehkäisyä ja vaikuttavuutta.

Suurimmalla osaa kunnista on erittäin heikot sosiaalialan kehittämisresurssit. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat auttaneet kuntia kehittämään sosiaalipalveluja, ongelmia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja korjaavan työn työmenetelmiä erityisesti yhteistyössä lähialueen kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toimitaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​