TALOUSARVIOALOITE 120/2013 vp

TAA 120/2013 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemiseen

Eduskunnalle

Heinäkuussa 2013 voimaan astunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista painottaa kotona asumisen ja kotihoidon merkitystä. Lain mukaan iäkkään henkilön tulee voida osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan myös silloin, kun hän on pitkäaikaisen hoidon piirissä. Liikunta ja mielekäs tekeminen ovatkin tärkeimpiä toimintakyvyn ja hyvän terveyden ylläpitäjiä. Kotona asuminen ja kotihoito ovat iäkkäälle inhimillisin ja samalla kunnalle kustannustehokkain tapa järjestää iäkkäiden henkilöiden asuminen ja hoito.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 1 200 000 euroa kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps