TALOUSARVIOALOITE 123/2013 vp

TAA 123/2013 vp - Jouko Jääskeläinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ulkomailla järjestettävän perusopetuslain mukaisen opetuksen rahoitukseen eräiden järjestöjen ja yhteisöjen työntekijöiden lapsille

Eduskunnalle

Kunnat ovat velvollisia järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perushinta vuodelle 2013 on 7 519,50 euroa kunnan 6—15-vuotiasta asukasta kohti. Aika merkittävä määrä Suomen kansalaisia työskentelee ulkomailla valtion tai jonkin yrityksen lähettäminä, jolloin lähettävät tahot yleensä huolehtivat myös työntekijöiden lasten perusopetuksen kustannuksista. Ulkomailla toimii tällä hetkellä kymmenkunta perusopetusta antavaa yksityistä koulua, jotka saavat valtionavustusta. Tuen taso ja muodot hieman vaihtelevat.

Edellä mainitun lisäksi eri järjestöillä, jotka toimivat kehitysyhteistyön sekä eri toimijoiden kustantaman seurakuntatyön piirissä, on mukanaan ulkomailla arviolta useampi sata peruskouluikäistä lasta. Näiden lasten koulukustannukset vaihtelevat maan, paikan ja koulutusmuodon mukaan niin, että korkeimmillaan kustannus voi olla jopa kaksikymmentätuhatta euroa vuotta ja lasta kohden.

Olisi oikeudenmukaista, että näille toiminnan järjestäjille korvattaisiin peruskoulutuksen kuluista edes muodollinen osuus. Nuoret ovat väliaikaisesta ulkomailla asumisestaan huolimatta Suomen kansalaisia ja yleensä palaavat Suomeen vanhempiensa työjakson päätyttyä. Tuhannen euron vuosikorvaus olisi seitsemäsosa suomalaisen peruskoulun kustannuksista, ja esimerkiksi viisisataa euroa lasta ja vuotta kohden aiheuttaisi suuruusluokaltaan kahdensadantuhannen euron kustannuksen.

Valtion mahdollinen avustus voitaisiin kohdentaa yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen erillisestä anomuksesta 1.—9.vuosiluokan oppilaiden koulutuksen hyväksi edellyttäen, että nämä oppilaat saavat perusopetusta ulkomailla vähintään seitsemän kuukautta vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.01 lisäyksenä 400 000 euroa vähintään seitsemän kuukautta perusopetusta ulkomailla saavien, eräiden järjestöjen ja yhteisöjen työntekijöiden lasten koulutukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd
  • Sari Palm /kd