TALOUSARVIOALOITE 123/2014 vp

TAA 123/2014 vp - Pentti Kettunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Taivalkosken Mustavaaran kaivos avataan uudestaan lähivuosina. Rautatieyhteyden lisäksi kaivokselle on rakennettava myös toimiva ja raskaan liikenteen kestävä maantie. Maantie on suunniteltava siten, että raskaan liikenteen ei tarvitse kulkea Taivalkosken kirkonkylän läpi. Ainakin alkuvaiheessa raskaat malmikuljetukset tullaan kuljettamaan Mustavaaran kaivoksen ulkopuolelle rikastettaviksi. Siksi riittävän kantavuuden omaava maantie välille Oulu—Kuusamontie—Mustavaaran kaivos on välttämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pentti Kettunen /ps

​​​​