TALOUSARVIOALOITE 125/2013 vp

TAA 125/2013 vp - Pietari Jääskeläinen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia

Eduskunnalle

Tiedotusvälineissä on viime aikoina ollut paljon keskustelua vanhustenhoidon huonosta tilasta. Valitettavasti vastaavia uutisia on kuultu jo monen vuoden ajan. Erityisesti on tuotu esille se seikka, että vanhusten ruokailu- ja ulkoilumahdollisuudet ovat täysin riittämättömät, sillä henkilökunnalla ei yksinkertaisesti ole aikaa turvata näitä vanhusten elämänlaadun kannalta tärkeitä asioita.

Tämän vuoksi katsomme, että valtion tulee välittömästi reagoida tilanteeseen myöntämällä kunnille tarvittavat resurssit lisähenkilökunnan palkkaamiseen turvaamaan vanhusten riittävät ruokailu- ja ulkoilumahdollisuudet. Näihin tehtäviin voitaisiin palkata työttömiä, varsinkin nuorisotyöttömiä ja opiskelijoita, joka tukisi samalla myös heidän työllistymistään. Näin toimittaessa vanhustenhoidossa toimivat työntekijät voisivat keskittyä hoivatyöhön, kun ruokailu- ja ulkoiluvelvoitteet helpottuisivat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • James Hirvisaari /ps