TALOUSARVIOALOITE 125/2014 vp

TAA 125/2014 vp - Pentti Kettunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen

Eduskunnalle

Kainuun eri kuntien alueilla on huomattava määrä sorapäällysteisiä teitä, jotka ennen kaikkea kelirikkoaikoina ovat luvattoman huonossa kunnossa. Ne muodostavat jopa liikenneturvallisuusriskejä. Usein nämä tiet sijaitsevat vielä niillä alueilla, joilla tehdään metsien hakkuita, ja raskas liikenne aiheuttaa tievaurioita, joista sitten joutuvat kärsimään tienvarsien asujaimistot.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pentti Kettunen /ps

​​​​