TALOUSARVIOALOITE 126/2013 vp

TAA 126/2013 vp - Pietari Jääskeläinen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien nopeaan työllistymiseen

Eduskunnalle

Työttömyys — ja erityisesti nuorten työttömyys — tulee katkaista mahdollisimman nopeasti joko eri tavoin työllistämällä tai koulutuksella. Tavoite tulisi olla, että viimeistään neljän kuukauden kuluttua työttömyysjakso päättyisi. Nuorena syrjäytyneen, työttömyys- ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen kustannukset yhteiskunnalle voivat olla miljoonan euron luokkaa.

Palkkatuki on tehokas ja taloudellinen työllistämiskeino. Valtio ja työnantaja maksavat yhdessä palkkausmenot. Kun otetaan huomioon säästyvät sosiaali- ja työttömyyskulut ja palkasta saatavat verot ja sosiaaliturvamaksut, valtiolle ja kunnille palautuu palkkatukiosuudesta kaksi kolmasosaa suoraan takaisin. Tärkeintä on kuitenkin työn lisäarvo niin työntekijän, työnantajan kuin myös koko yhteiskunnan kannalta.

Pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistäminen avoimille työmarkkinoille on erittäin vaikeaa. Kolmas sektori on näiden työllistämisessä avainasemassa. Valtion ja kuntien tulee tukea enemmän järjestöjä vaikeasti työllistyvien työllistämisessä, kuntoutuksessa ja elämänhallinnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palkkatukeen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • James Hirvisaari /ps