TALOUSARVIOALOITE 127/2013 vp

TAA 127/2013 vp - Pietari Jääskeläinen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen

Eduskunnalle

Uudellamaalla on lukuisia alueita, joiden kunnostaminen olisi erittäin kiireellistä asukkaiden viihtyvyyden ja asuinympäristön parantamisen kannalta. Useiden pääkaupunkiseudun lähiöiden kerrostalot ovat tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että niiden pikaiseen peruskorjaamiseen tarvitaan yhteiskunnan tukea ja edullisia lainoja.

Kuntotutkimukset ovat osoittaneet, että lähiöiden julkisivujen elinkaari on enää 5—10 vuotta, ellei niiden elinkaarta pidennetä korjaustöillä. Pelkästään kunnollisilla julkisivukorjaamisilla pystyttäisiin talojen energiankulutusta pudottamaan 40 prosentilla. Lähiöiden peruskorjaaminen ei rajoitu ainoastaan teknisiin kysymyksiin, sosiaalinen näkökulma on myös erittäin tärkeä. Hallitus ei tätä ajattelutapaa tue, vaan pitää lähiöissä asuvia ihmisiä vähemmän tärkeinä. Erityisesti on huomioitava, että esitetty määrärahan lisäys tukisi rakennusteollisuuden elvytystä ja edistäisi työllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps