TALOUSARVIOALOITE 128/2014 vp

TAA 128/2014 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lainauskorvauksiin

Eduskunnalle

Lainauskorvauksen taso on ollut koko sen olemassaoloajan Suomessa merkittävästi alhaisempi kuin muissa vertailukelpoisissa Pohjoismaissa. Korvaus on yli neljä kertaa pienempi Suomessa kuin Ruotsissa, jossa se on seuraavaksi "halvin." Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on useaan otteeseen kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Mietinnöissään se on esittänyt, että lainauskorvaus tulisi saattaa sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. Tällä hetkellä lainauskorvaus tuottaa kirjailijalle noin 0,04 senttiä/lainauskerta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.01.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa lain 1080/1983 mukaisiin lainauskorvauksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps

​​​​