TALOUSARVIOALOITE 129/2014 vp

TAA 129/2014 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen

Eduskunnalle

Koko maassa erikoistumistutkinto on hieman yli 300 eläinlääkärillä (16 %). Koska eläinlääkäreiden työnkuva ja siihen kohdistuvat vaatimukset ovat ratkaisevasti muuttuneet, arvioidaan kymmenen vuoden päästä erikoiseläinlääkäritarpeen olevan Suomessa 600 lääkäriä. Tällä hetkellä valmistuu vuosittain n. 10 erikoiseläinlääkäriä, koska erikoistumisvirkoja ei ole enempää.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen laajentamista tullaan toteuttamaan osittain Pohjois-Savossa ja osittain Pohjanmaalla, Seinäjoella. Pohjois-Savossa erikoistumiskoulutus keskittyy tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hevossairauksiin.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen alustana toimii Pohjois-Savossa Ylä-Savon ammattiopiston Kiuruveden Hingunniemen koulutilalle rakennettava eläinsairaala, jonka rakennustyöt ovat käynnissä, ja erikoiseläinlääkärin rekrytointi on toteutunut. Sairaalan investointeihin on Pohjois-Savon liitto myöntänyt 2.4.2013 tukea 1,357 miljoonaa euroa kokonaisinvestoinnin ollessa noin 1,69 miljoonaa euroa.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, jonka yhteistyötahoina ovat Pohjois-Savossa Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto, MTT:n Halolan toimipiste, Evira ja Suomen Hevostietokeskus ry sekä alueen lähikunnat. Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä mm. erikoistumiskoulutukseen tarkoitettu momentti on vain 50 000 euroa suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen tarvittava lisämääräraha on 250 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.20.62 lisäyksenä 250 000 euroa Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen lisäämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Kivelä /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​