TALOUSARVIOALOITE 130/2014 vp

TAA 130/2014 vp - Kimmo Kivelä /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella

Eduskunnalle

Kuopion kaupungin Vehmersalmella sijaitseva Enonlahden tie 16407 on noin 8 kilometrin mittainen tieosuus. Tie toimii yhdystienä Vehmersalmen keskustan ja Enonniemen välillä, minkä vuoksi liikenne kalasatamaan ja loma-asuntoihin on läpi vuoden vilkasta. Tiehen kohdistuu runsaasti myös maanviljelyksen ja metsänhoidon tarpeisiin liittyvää raskasta liikennettä. Tie on ollut huonokuntoinen jo useita vuosia, eivätkä tien hoitamiseen käytetyt suolaus- ja lanaustoimet ole helpottaneet tilannetta. Huonokuntoinen tie haittaa alueen yritys- ja maanviljelystoimintaa sekä rajoittaa liikkumista. Huonokuntoisuus aiheuttaa myös autoilijoille kasvaneita ajoneuvojen korjaus- ja huoltokustannuksia. Lisäksi tien kunto suuntaa kiertoliikennettä tien 16402 kautta, jolloin matka Vehmersalmen taajamaan lisääntyy viidellä kilometrillä. Lisääntynyt liikenne tien 16402 kautta heikentää myös sen kuntoa. Yleisen liikenneturvallisuuden takaamiseksi sekä ammatti- ja yksityisliikenteen sujuvuuden edistämiseksi ko. tieosuus tulisi parantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa yhdystien 16407 (ml. osuus tiellä numero 16402) perusparantamisen suunnittelutyön aloittamiseen ja välitöntä korjausta vaativien kohtien kunnostukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Kivelä /ps

​​​​