TALOUSARVIOALOITE 131/2014 vp

TAA 131/2014 vp - Kimmo Kivelä /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapinlahden Varpaisjärven Jonsantien peruskorjauksen suunnittelun aloittamiseen

Eduskunnalle

Lapinlahden kunnassa, Varpaisjärvellä sijaitseva sorapintainen Jonsantie on pikaisen peruskorjauksen tarpeessa. Tie on paikallinen yhdystie Rautavaarantiehen, tiehen 582, yhtyen kahdesta eri kohtaa siihen. Tien varrella sijaitsee runsaasti asutusta ja maaseudun elinkeinotoimintaa.

Tiehen tehdään jatkuvia kunnostustoimenpiteitä korjattaessa kelirikon ja runsaan liikennöinnin aiheuttamia vaurioita. Korjaustoimenpiteet ovat kuitenkin täysin riittämättömiä tien rungon pettämisen vuoksi. Myös asukkaat ovat joutuneet omatoimisesti korjaamaan tietä. Jonsantien pituus on 10 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varpaisjärven Jonsantien peruskorjauksen suunnittelun aloittamiseen ja välttämättömien korjaustoimien suorittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Kivelä /ps

​​​​