TALOUSARVIOALOITE 132/2010 vp

TAA 132/2010 vp - Reijo Kallio /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen kokeiluluonteisesti välillä Rauma—Kokemäki

Eduskunnalle

Kokemäen ja Rauman välinen henkilöjunaliikenne lakkautettiin 29.5.1988. Junayhteys korvattiin linja-autovuoroilla. Rauman seudulla toiveena on kuitenkin jatkuvasti ollut junaliikenteen palauttaminen.

Tilanne on liikenteen lakkauttamisajankohdasta muuttunut raideliikennettä suosivammaksi. Rataverkkoa on kehitetty, ja junayhteydet ovat nopeutuneet. Junien matkustajamäärät ovat kasvaneet. Liikenteen lisääntyminen ja toisaalta kasvavat ympäristöongelmat antavat perusteita liikenteen siirtämiseksi enenevässä määrin rautateille. Henkilöjunaliikenteen kehittäminen tukee myös Euroopan unionin liikennepoliittisia linjauksia.

Henkilöjunaliikenteelle on olemassa kysyntää, ja liikenteen käynnistämisen tekniset edellytykset ovat hyvät. Rauman ja Kokemäen välinen rata on peruskorjattu ja sähköistetty. Tasoristeyksiä on poistettu. Ratakapasiteetin riittävyyskään ei tavaraliikenteestä huolimatta ole ongelma. Rauma on paikkakuntakokoluokassaan lähes ainoita kaupunkeja, joihin ei ole henkilöjunaliikennettä. Mielestäni onkin tärkeää, että henkilöjunaliikenne voidaan käynnistää mahdollisimman nopeasti, aluksi kokeiluluonteisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 150 000 euroa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen kokeiluluonteisesti välillä Rauma—Kokemäki.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Reijo Kallio /sd

​​​​