TALOUSARVIOALOITE 132/2014 vp

TAA 132/2014 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Perusradanpitoon tulee saada 100 miljoonan euron tasokorotus rataverkon kunnon ja ratayhteyksien kehittämisen turvaamiseksi. Raideliikenteeseen kohdistetut parannukset lisäävät matkustajamääriä, ja rataliikenne on varteenotettava kilpailija lentoliikenteelle. Ratayhteyksien nopeutta tulee nostaa saavutettavuuden parantamiseksi. Nopeat yhteydet tukevat myös Itä-Suomelle tärkeän matkailun kehitystä. Itä-Suomen maakunnat ovat omalta osaltaan panostaneet ratayhteyksien kehittämiseen ja osoittaneet mm. rakennerahastovaroja saavutettavuuden parantamiseen.

Toimivat liikenneyhteydet ja tehokas logistiikka ovat elinkeinoelämän sijoittumisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä. Itä-Suomen maantieteellisen sijainnin sekä aluerakenteen aiheuttamia kilpailuhaittoja tasoitetaan parhaiten sujuvilla liikenneväylillä, nopeilla yhteyksillä ja kohtuullisilla kuljetus- ja kulkemiskustannuksilla.

Osa rataverkon perusparantamistöistä toteutetaan perusradanpidon rahoituksella. Savonradan perusparantaminen välillä Pieksämäki—Kuopio valmistuu vuonna 2014. Hankkeen kustannusarvio on 70 miljoonaa euroa. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui vuonna 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 miljoonaa euroa. Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Kivelä /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​