TALOUSARVIOALOITE 133/2013 vp

TAA 133/2013 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen hissien rakentamiseen ja lämmitystapamuutoksiin

Eduskunnalle

Momentilla 35.20.55 on suuri vaikutus sekä ympäristöön että ihmisten hyvinvointiin. Hallituksen talousarvioesityksessä korjausavustuksia leikataan rajusti eikä lämmitystapamuutoksiin enää annettaisi rahaa.

Uusien hissien jälkiasentaminen sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen on taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa.Jos hallituksen esitys toteutuu, hissien korjausrakentaminen loppuu lähes kokonaan.

Lämmitystapamuutokset edistäisivät siirtymistä tuontienergiasta kotimaisen energian käyttöön. Energiakorjauksiin sijoitettu euro tulee nopeasti takaisin säästyneenä energiankulutuksena. Uusiutuvan energian käyttöönotolla vaikutetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, joten sillä on suuri ympäristövaikutus. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtymisellä on myös merkittävä vaikutus kotimaisen uusiutuvan energian, esimerkiksi hakkeen ja bioenergian, osalta. Tätä kautta kannustamisella uusiutuvaan energiaan siirtymiseen on dynaamisia vaikutuksia myös työllisyyteen ja harmaan talouden ehkäisemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa hissien rakentamiseen ja lämmitystapamuutoksiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Eeva-Maria Maijala /kesk
  • Mirja Vehkaperä /kesk