TALOUSARVIOALOITE 133/2014 vp

TAA 133/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarkoituksena on kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen poikkeusoloissa. Maanpuolustuskoulutuksella parannetaan puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa.

Vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustustoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävä voimavara.

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetty 1 878 000 euron määräraha maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen on riittämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​