TALOUSARVIOALOITE 134/2013 vp

TAA 134/2013 vp - Anne Kalmari /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansallisten kasvigeenivara-aineistojen kryosäilytykseen MTT:n Laukkaan toimipisteessä

Eduskunnalle

MTT:n kasvintuotannon tutkimusyksikön Laukaan toimipisteen toiminnoista 50 % muodostuu viranomaistehtäviksi luokiteltavista varmennetun lisäys- ja taimituotannon ydinkasvihuollosta ja kasvigeenivarojen säilyttämisestä. Kasvitautien leviäminen ulkomaisten taimien kautta on suuri ongelma kasvintuottajille. Omavalvonta ja lähtömaassa tehtävä tarkastus ei ole riittävä suoja kasvitauteja vastaan. Varmennetusta tuotannosta on erikseen määrätty asetuksella ja MTT Laukaan toimitilat on suunniteltu varmennetun lisäysaineiston edellyttämiä työketjuja silmälläpitäen, samalla turvallisuusnäkökulmat ja hygieniavaatimukset huomioiden.

Geenivarojen säilytys perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja eduskunnan toimeksiantoon maa- ja metsätalousministeriölle. Valiotaimituotannon ansiosta tärkeimmät ja tautialtteimmat kasvigeenivarat on mahdollista säilyttää puhdistettuina ja syväjäädytettyinä nestetypessä (kryosäilytys). Nyt kuitenkin tämä työ on vaarantumassa, koska vuoden 2014 alusta geenivaratyön ja valiotaimituotannon osalta on 150 000 euron rahoitusvaje. Geenivara-aineistojen kryosäilytykseen ei ole osoitettu riittäviä taloudellisia voimavaroja, lisärahoitusta tarvitaan kahden kryotutkijan ja yhden tutkimusmestarin palkkaukseen sekä kryosäilytystankin ylläpidolle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.20.01 lisäyksenä 150 000 euroa MTT:n kasvintuotannon tutkimusyksikön Laukaan toimipisteen geenivara-aineistojen kryosäilytyksen turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Anne Kalmari /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Tuula Peltonen /sd