TALOUSARVIOALOITE 135/2013 vp

TAA 135/2013 vp - Anne Kalmari /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Suurpetojen pannoitukseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana n. kaksisataa suurpetoa on saanut lähetinpannan kaulaansa Suomessa. Suurin osa pantapedoista on ollut karhuja ja susia, mutta viime vuosina myös ahma ja ilves ovat tulleet kuvaan mukaan. RKTL:n karhukanta-arvion mukaan Suomessa elää ennen syksyn metsästyskautta vähintään 1 560—1 680 karhua. Karhun kannanhoitosuunnitelmassa on todettu 800 karhun riittävän suojelun tasoon. Tänä vuonna on tullut esiin, että karhujen pannat eivät ole toimineet kuten pitäisi. Ongelmien vuoksi pannoitus keskeytettiin. Taloudellisesti tiukkana aikana pannoituksen voi jättää pois suurpetojen seurannassa. Hyvä keino kannan selvittämiseksi on suurpetoyhdyshenkilöiden ylläpitämä Tassu -järjestelmä. Tämä tehdään talkoovoimin. Talousarvioesityksessä on varattu suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen 3 800 000 euroa. Tämä ei riitä vahinkojen korvaamiseen. Erityisesti karhujen pannoitukseen varattuja rahoja voisi käyttää esimerkiksi suurpetovahinkojen ehkäisemiseen ja vahinkojen korvaamiseen. Karhukantaa säätelemällä päästään pienempiin vahinkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  30.40.01 700 000 euroa suurpetojen pannoitukseen ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Anne Kalmari /kesk