TALOUSARVIOALOITE 137/2013 vp

TAA 137/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen valmisteluun ja toteuttamiseen

Eduskunnalle

Tutkimuslaitosten rakenteellisen uudistamisen yhteydessä vuonna 2015 Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitoksen Inspire-asiat ja paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyvä toiminta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimialariippuvat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen yhdistetään uudeksi Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi.

Valtioneuvoston periaatepäätös tutkimusrahoituksen ja sektoritutkimuksen yhdistämisestä tehtiin 5.9.2013. Vaikka periaatepäätös ei ottanut kantaa eri laitosten maantieteelliseen sijoittumiseen, on hallituksen talousarvioesityksessä teksti, jonka mukaan Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta Maanmittauslaitokseen. Valmistelussa tulee harkita alueellistamista Maamittauslaitoksen sisällä.

Turulla on hyvät edellytykset keskuksen toimipaikaksi alueen merkittävän osaamisen vuoksi. Varsinais-Suomen liitosta käsin toimiva Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka on maan johtava alueellinen paikkatietokeskus. Sen perustana on laaja alueellinen verkosto: neljä yliopistoa ja ammattikorkeakoulua, kaksi maakuntaliittoa, Turun kaupunki ja ELY-keskus. Myös Turun yliopiston paikkatiedon osaaminen on laajaa ja tiedekuntien rajat ylittävää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.70.01 lisäyksenä 500 000 euroa Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen valmisteluun ja toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas

​​​​