TALOUSARVIOALOITE 138/2013 vp

TAA 138/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Espoo—Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelmaan

Eduskunnalle

Espoo—Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelmaan tulee varata määräraha. Liikennevirasto on laatinut alustavan yleissuunnitelman ja YVA:n Espoo—Salo-oikoradan uudesta ratalinjauksesta. Ratalinjaus on osoitettu maakuntakaavoissa. Oikoradan jatkosuunnittelusta tai toteuttamisesta ei ole päätöksiä. Mm. valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa yhteysväli Helsinki—Turku on päätetty strategisesti merkittävänä osana Suomen liikennejärjestelmää, jolla myös raideliikennettä tulee voimakkaasti kehittää.

Salo—Lohja—Espoo-rata luo merkittävän parannuksen Turun ja Helsingin väliseen liikkumiseen ja työssäkäyntiin. Oikorata palvelee laajemmin Pohjoisen kasvukäytävän (Oslo—Tukholma—Helsinki—Pietari) kehittymistä ja on luonnollinen jatke E18-moottoritien pariksi. Kasvukäytävän tavoitteena on kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja talouskasvun edellytysten luominen. Käytävästä on tarkoitus luoda kasvuvyöhyke, missä elinkeinoelämä voi tehokkaasti hyödyntää käytävällä jo tehtyjä investointeja omaan kehittämis- ja investointitoimintaansa. Infraa on kehitettävä, jotta yhteinen talous- ja työssäkäyntialue kehittyy. Lisätarvetta nopealle ratalinjaukselle tuo mahdollinen Venäjän viisumivapaus. Jo vuonna 2016 venäläisten rajanylityksiä voi olla yli 20 miljoonaa, kun niitä on nyt 12 miljoonaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Espoo—-Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelman tekemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Petteri Orpo /kok
  • Anne-Mari Virolainen /kok
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas