TALOUSARVIOALOITE 139/2010 vp

TAA 139/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen innovaatio- sekä tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen

Eduskunnalle

Ammattikorkeakoulujen merkitys Suomelle ja sen yrityksille on suuri, sillä ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus kytkeä koulutuksensa tiiviisti työelämään. Toinen ammattikorkeakoulujen vahvuus on se, että ne ovat niin monialaisia. Nämä vahvuudet ja mahdollisuudet jäävät kuitenkin monesti käyttämättä rahoituksen puutteen vuoksi.

Valtion ensi vuoden talousarviossa tulee pitää huolta siitä, että ammattikorkeakouluilla on riittävästi mahdollisuuksia tutkimukseen ja kehittämiseen. Tällaisen kehityksen tarve on akuutti senkin takia, että sillä on näin talouskriisin synkimmän vaiheen jälkeen mahdollista vahvistaa pk-sektoria ja tukea niitä, jotka ovat aloittamassa toimintaansa yrittäjinä.

Ammattikorkeakouluilla on oma vastuunsa myös huippuosaamisen synnyttäjinä ja Suomen viennin tukemisessa. Kaiken kaikkiaan on väärin säästää budjetissa ammattikorkeakouluille annettavasta rahasta, koska Suomen ja suomalaisten taloudesta niin paljon liittyy ammattikorkeakouluissa järjestettävään opetukseen, jonka pohjana ovat innovaatiot, tutkimus ja kehittäminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.40.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen innovaatio- sekä tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Bjarne Kallis /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​