TALOUSARVIOALOITE 139/2013 vp

TAA 139/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Eduskunnalle

Tieyhteyksien liikennöitävyyden sekä liikenneolosuhteiden palvelutason turvaamiseksi tulee perusväylänpidon määrärahaa nostaa. Rahoitus on saatava riittämään hoidon ja ylläpidon lisäksi myös pieniin alueellisesti tärkeisiin investointeihin. Väylien hoidon ja ylläpidon pääpaino tulee olla pääväylillä. Uusissa kehittämisinvestoinneissa resurssien suuntaamisessa painopisteenä tulee olla liikenneturvallisuuden parantaminen. Liikenneverkon korjausvelan kasvu tulee pysäyttää. Myös raskaan liikenteen ajoneuvokaluston mittojen ja massojen korotukset aiheuttavat lisäpaineita perusväylänpidon rahoitustason nostamiselle. Perusväylänpidon määrärahoihin ei ole esitetty indeksikorjausta, mikä heikentää rahoituksen ostovoimaa. Kustannustason nousun on arvioitu olevan keskimäärin 3—4 % vuodessa.

Varsinais-Suomen liikenteen turvallisuutta parantaviin kehittämishankkeisiin kuuluu kasitien lisäksi Turku—Tampere yhteysvälin VT 9 ja KT 40 (E18) Turun kehätien parantaminen. Valtatie 9 (E63) on yksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisia keskuksia yhdistävistä poikittaisyhteyksistä, ja muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Turun kehätie toimii Turun ydinkeskustan ohikulkuväylänä. Tie on osa E18-tietä ja kehätie yhdistää Turkuun päättyvät valtatiet (VT 1, VT 8, VT 9 ja VT 10) toisiinsa. Ongelma-alueilla nykyiset liikennemäärät ovat noin 12 000 autoa/vrk ja liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 19 000 autoon/vrk.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon aikaistamalla kehysriihessä sovittua määrärahan siirtoa kehittämisinvestoinneista.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Anne-Mari Virolainen /kok
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas