TALOUSARVIOALOITE 139/2014 vp

TAA 139/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden kunnossapidon ja parantamisen valtionavustukseen

Eduskunnalle

Suomen tieverkolle tärkeän hiussuoniston kunto on viime vuosina huonontunut selvästi. Kun 1990-luvun lopulla hyväkuntoisten teiden osuus oli 70 prosenttia, se on nyt alle 30 prosenttia.

Kunnostustöille on tarvetta, sillä yksityisteiden varrella asuu nykyisin noin puoli miljoonaa ihmistä, joista merkittävä osa käyttää teitä päivittäin työmatkoihin. Teiden käyttöä lisäävät myös uusi pienyritystoiminta ja yksityisteiden vaikutusalueella sijaitsevat noin 200 000 loma-asuntoa. Yksityistiet ovat lisäksi tärkeitä muun muassa marjastuksen, sienestyksen ja luonnon muun moninaiskäytön kannalta.

Lisärasitusta yksityisteille ovat tuoneet kasvaneet kuljetusmäärät ja kuljetusten painot. Teiltä vaaditaan aiempaa enemmän kantavuutta muun muassa metsä- ja maatalouden tarpeisiin. Pääosa puutavarasta lähtee liikkeelle yksityisteiden varrelta.

Talousarvioesityksen mukainen 1 miljoonan euron määräraha yksityisteiden ylläpitoon on täysin riittämätön ottaen huomioon jo useita vuosia jatkuneen määrärahavajeen ja yksityisteiden heikentyneen tilan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapidon ja parantamisen valtionavustukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​