TALOUSARVIOALOITE 140/2014 vp

TAA 140/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Espoo—Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelmaan

Eduskunnalle

Suomen tulee ottaa tavoitteeksi Helsinki—Turku-ratayhteyden, eli niin sanotun Tunnin junan, kehittäminen osana Välimeri-Skandinavia TEN-T-ydinverkkokäytävää. Helsinki—Turku-yhteysväli on yksilöity Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälinepäätöksessä (CEF) ydinverkkokäytävän pullonkaulaksi ja kehittämiskohteeksi. Rahoitusvälineen avulla on mahdollista saada uuden ratayhteyden suunnitteluun 50 % Euroopan unionin TEN-T-osarahoitusta.

Tunnin juna tukee kansainvälistä kilpailukykyämme, ja vahvistaa rooliamme Euroopan ja Venäjän välisessä liikenteessä. Ratayhteyden kehittämisellä muodostetaan yhtenäinen ja entistä tiiviimpi Etelä-Suomen talous- ja työssäkäyntialue, joka mahdollistaa monipuolisemman ja laajemman työvoiman tarjonnan sekä tuotanto- ja yritysrakenteen. Tunnin juna on Etelä-Suomen aluerakenteen selkäranka, joka luo uutta kestävämpää liikennejärjestelmää ja kilpailukykyisempää aluerakennetta. Radan vaikutusalueen maankäyttöhyödyt on tunnistettu ja ne on perusteltua kytkeä osaksi kokonaisratkaisua.

Suomen tulee tavoitella rahoituskaudella 2014—2020 uuden ratayhteyden Espoo—Lohja—Salo jatkosuunnitteluun TEN-T-osarahoitusta ja varautua suunnitteluun ensi vuoden talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Espoo—Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelmaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​