TALOUSARVIOALOITE 141/2010 vp

TAA 141/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 749 ja Ykspihlajan satamaan vievän rautatien eritasoliittymän rakentamiseen Kokkolassa

Eduskunnalle

Maantie 749 eli paikallisesti Pohjoinen ohikulkutie peruskorjattiin 1990-luvulla Kokkolan taajaman kohdalla. Silloin rahat eivät riittäneet maantien 749 ja Ykspihlajan välisen raiteen eritasojärjestelyn toteuttamiseen. Tarkoitus tällöin oli, että kyseinen hanke toteutettaisiin Satamatien rakentamisen yhteydessä. Sittemmin Satamatien rakentaminen toteutettiin ns. Terminaali-teemapaketista, josta raha ei myöskään riittänyt eritasojärjestelyn toteuttamiseen. Edelleen ollaan siinä tilanteessa, että maantien 749 ja Ykspihlajan raide risteävät tasossa, vaikka tarve ylikululle on merkittävästi kasvanut.

Kokkolan Sataman liikenne on kehittynyt viime vuodet suotuisasti. Vuoden 2009 aikana se oli 5,5 milj. tonnia. Kasvua on ollut viiden viimeisen vuoden aikana vuositasolla noin 20 %. Kokkolan kaupunki on investoinut satamaansa voimakkaasti ja lähivuosien tavoite on kasvattaa liikenne vuositasolla 10 milj. tonniin.

Ongelmalliseksi tilanteen tekevät kyseinen tasoristeys sekä maantieliikenteen että raideliikenteen suuri määrä. Maantieliikennettä on noin 6 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja vuorokaudessa tasoristeyksessä kulkee noin 40 tavarajunaa. Vilkas maantieyhteys on häiritsevässä määrin vuorokaudessa poikki, kun junat ovat vielä varsin pitkiä. Haasteelliseksi tilanteen tekee vielä se, että tasoristeys sijaitsee pohjavesialueella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 00 000 euroa maantien 749 ja Ykspihlajan satamaan vievän rautatien eritasoliittymän rakentamiseen Kokkolassa.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Bjarne Kallis /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuomo Puumala /kesk

​​​​